Παράβλεψη περιήγησης

 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

 

Η INTER GL ASSISTANCE προσφέρει στους συνδρομητές της:

• Ρυμούλκηση αυτοκινήτων

• Ρυμούλκηση μοτοσυκλετών

• Έξοδα μεταφοράς επιβατών (εσωτερικό)

• Κάλυψη εξόδων/ διανυκτέρευσης (Εσωτερικό)

• Επαναφόρτιση μπαταρίας

• Eπαναφορά οχήματος στον τόπο κατοικίας και στο συνεργείο επιλογής σας.

• Επί τόπου επισκευή

• Αλλαγή ελαστικών

• Εξυπηρέτηση σε έλλειψη καυσίμων

• Εξυπηρέτηση σε απώλεια κλειδιών

• Μεταφορά επαγγελματικών οχημάτων

• Μεταφορά ανασφάλιστου οχήματος

• Μεταφορά σε βουλκανιζατέρ

• Μεταφορά σε συνεργείο

 

 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ 1 INTER SIMPLE


1. Κάλυψη 72 ώρες μετά την έκδοση του νέου συμβολαίου.
Α. Δεν ισχύουν οι 72 ώρες για ανανεώσεις των ήδη υπαρχόντων συμβολαίων-συνδρομητών της εταιρείας.
Β. Δεν ισχύουν οι 72 ώρες για καινούργια συμβόλαια συνδρομητών που ήδη έχουν σε ισχύ την οδική βοήθεια σε άλλη εταιρεία.


2. Κάλυψη σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά ΕΥΒΟΙΑ-ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟ-ΛΕΣΒΟ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΖΑΚΥΝΘΟ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (όπως υποχρεώνει ο νόμος 3651/2008 και με τροποποίησή του, καθώς επίσης και σε άλλες πόλεις-νησιά που δεν υποχρεούται η εταιρεία, αλλά διαθέτει δίκτυο σταθμών εξυπηρέτησης.


3. Τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες 365 ημέρες το χρόνο (ακόμα Κυριακές & αργίες).

4. Κάλυψη μόνο στην Ελλάδα.
4.1 Μια μεταφορά ανά βλάβη .
4.2 Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό.
4.3 Μεταφορά στον τόπο κατοικίας και στο συνεργείο επιλογής του συνδρομητή (για βλάβη εντός νομού κατοικίας).
4.4 Μεταφορά στον τόπο κατοικίας και στο συνεργείο επιλογής του συνδρομητή, εάν δεν επισκευάζεται η βλάβη εκτός νομού κατοικίας – πανελλαδικά (Εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών).
4.5 Πρόβλημα ελαστικών: Μεταφορά σε κοντινότερο βουλκανιζατέρ (ΟΧΙ επαναπατρισμό) σε περίπτωση βλαβών ελαστικού-ελαστικών.
4.6 Έλλειψη καυσίμων: Μεταφορά στο κοντινότερο βενζινάδικο (ΟΧΙ επαναπατρισμό).

5. Απώλεια-Φθορά κλειδιών ή κλείδωμα του οχήματος (Η εταιρεία ενεργεί για την εύρεση κλειδαρά και το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών του κλειδαρά βαραίνει το συνδρομητή).

 

6. Δεύτερη μεταφορά για την ίδια βλάβη δικαιούται ο συνδρομητής εφόσον έχει μεταφερθεί το όχημα του ήδη εντός του Δήμου της μόνιμης κατοικίας του σε συνεργείο επιλογής του (είτε θέλει να αλλάξει συνεργείο σε συνεργείο, είτε είναι αργία και το συνεργείο επιλογής του είναι κλειστό, τότε μεταφέρεται στη φύλαξη της εταιρείας-συνεργατών της). Η δεύτερη μεταφορά γίνεται με φορτηγά-πλατφόρμες Δ.Χ. ιδιοκτησίας της εταιρείας ή των συνεργατών της βάσει του ν.3651/2008 με τροποποίηση του ν.4512/2018.

       Πακέτα Συνδρομών

 

ΠΑΚΕΤΟ 2 INTER SILVER

1. Κάλυψη 72 ώρες μετά την έκδοση του νέου συμβολαίου
Α. Δεν ισχύουν οι 72 ώρες για ανανεώσεις τω ήδη υπαρχόντων συμβολαίων-συνδρομητών της εταιρείας
Β. Δεν ισχύουν οι 72 ώρες για καινούργια συμβόλαια συνδρομητών που ήδη έχουν σε ισχύ την οδική βοήθεια σε άλλη εταιρεία

2. Κάλυψη σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά ΕΥΒΟΙΑ-ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟ-ΛΕΣΒΟ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΖΑΚΥΝΘΟ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (όπως υποχρεώνει ο νόμος 3651/2008 και με τροποποίησή του, καθώς επίσης και σε άλλες πόλεις-νησιά που δεν υποχρεούται η εταιρεία, αλλά διαθέτει δίκτυο σταθμών εξυπηρέτησης.


3. Τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες 365 ημέρες το χρόνο (ακόμα Κυριακές & αργίες)


4. Κάλυψη μόνο στην Ελλάδα.

4.1 Μια μεταφορά ανά βλάβη
4.2 Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
4.3 Μεταφορά στον τόπο κατοικίας και στο συνεργείο επιλογής του συνδρομητή (για βλάβη εντός νομού κατοικίας)
4.4 Μεταφορά στον τόπο κατοικίας και στο συνεργείο επιλογής του συνδρομητή, εάν δεν επισκευάζεται η βλάβη εκτός νομού κατοικίας – πανελλαδικά (Εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών)
4.5 Πρόβλημα ελαστικών: Μεταφορά σε κοντινότερο βουλκανιζατέρ (ΟΧΙ επαναπατρισμό) σε περίπτωση βλαβών ελαστικού-ελαστικών.
4.6 Έλλειψη καυσίμων: Μεταφορά στο κοντινότερο βενζινάδικο (ΟΧΙ επαναπατρισμό)

5. Απώλεια-Φθορά κλειδιών ή κλείδωμα του οχήματος (Η εταιρεία ενεργεί για την εύρεση κλειδαρά και το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών του κλειδαρά βαραίνει το συνδρομητή)


6. Δεύτερη μεταφορά για την ίδια βλάβη δικαιούται ο συνδρομητής εφόσον έχει μεταφερθεί το όχημά του ήδη εντός του Δήμου της μόνιμης κατοικίας του σε συνεργείο επιλογής του (είτε θέλει να αλλάξει συνεργείο σε συνεργείο, είτε είναι αργία και το συνεργείο επιλογής του είναι κλειστό, τότε μεταφέρεται στη φύλαξη της εταιρείας-συνεργατών της). Η δεύτερη μεταφορά γίνεται με φορτηγά-πλατφόρμες Δ.Χ. ιδιοκτησίας της εταιρείας ή των συνεργατών της βάσει του ν.3651/2008 με τροποποίηση του ν.4512/2018.

7. Όταν το όχημα ακινητοποιηθεί ΕΚΤΟΣ του νομού μόνιμης κατοικίας του ο συνδρομητής δικαιούται:
7Α. Έξοδα επαναφοράς οδηγού και συνεπιβαινόντων από το σημείο του συμβάντος ακινητοποίησης του οχήματος στον τόπο κατοικίας του συνδρομητή με (ΚΤΕΛ – ΟΣΕ- ΤΑΞΙ) μέχρι 75 € ανα περιστατικό

                        ΄Η

7Β. Έξοδα ΜΙΑΣ διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο οδηγού και συνεπιβαινόντων στον τόπο ακινητοποίησης του οχήματος του συνδρομητή μέχρι 75 € ανα περιστατικό
Γ. Ο συνδρομητής δύναται να κάνει χρήση ΜΙΑΣ εκ των ΔΥΟ παροχών είτε την (7 Α) είτε την (7 Β), πάντοτε σε συνεννόηση με την εταιρεία.
** Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες (7 Α) και (7 Β) παρέχονται στο συνδρομητή μόνο σε είδος και όχι σε χρήμα κατόπιν πάντοτε σε συνεννόηση με την εταιρεία

 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ 3 INTER GOLD

1. Κάλυψη 72 ώρες μετά την έκδοση του νέου συμβολαίου
Α. Δεν ισχύουν οι 72 ώρες για ανανεώσεις των ήδη υπαρχόντων συμβολαίων-συνδρομητών της εταιρείας
Β. Δεν ισχύουν οι 72 ώρες για καινούργια συμβόλαια συνδρομητών που ήδη έχουν σε ισχύ την οδική βοήθεια σε άλλη εταιρεία

2. Κάλυψη σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά ΕΥΒΟΙΑ-ΚΡΗΤΗ-ΡΟΔΟ-ΛΕΣΒΟ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΖΑΚΥΝΘΟ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (όπως υποχρεώνει ο νόμος 3651/2008 και με τροποποίησή του, καθώς επίσης και σε άλλες πόλεις-νησιά που δεν υποχρεούται η εταιρεία, αλλά διαθέτει δίκτυο σταθμών εξυπηρέτησης.


3. Τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες 365 ημέρες το χρόνο (ακόμα Κυριακές & αργίες)


4. Κάλυψη μόνο στην Ελλάδα.

4.1 Μια μεταφορά ανά βλάβη
4.2 Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
4.3 Μεταφορά στον τόπο κατοικίας αι στο συνεργείο επιλογής του συνδρομητή (για βλάβη εντός νομού κατοικίας)
4.4 Μεταφορά στον τόπο κατοικίας και στο συνεργείο επιλογής του συνδρομητή, εάν δεν επισκευάζεται η βλάβη εκτός νομού κατοικίας – πανελλαδικά (Εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών)
4.5 Πρόβλημα ελαστικών: Μεταφορά σε κοντινότερο βουλκανιζατέρ (ΟΧΙ επαναπατρισμό) σε περίπτωση βλαβών ελαστικού-ελαστικών.
4.6 Έλλειψη καυσίμων: Μεταφορά στο κοντινότερο βενζινάδικο (ΟΧΙ επαναπατρισμό)

5. Απώλεια-Φθορά κλειδιών ή κλείδωμα του οχήματος (Η εταιρεία ενεργεί για την εύρεση κλειδαρά και το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών του κλειδαρά βαραίνει το συνδρομητή)


6. Δεύτερη μεταφορά για την ίδια βλάβη δικαιούται ο συνδρομητής εφόσον έχει μεταφερθεί το όχημά του ήδη εντός του Δήμου της μόνιμης κατοικίας του σε συνεργείο επιλογής του (είτε θέλει να αλλάξει συνεργείο σε συνεργείο, είτε είναι αργία και το συνεργείο επιλογής του είναι κλειστό, τότε μεταφέρεται στη φύλαξη της εταιρείας-συνεργατών της). Η δεύτερη μεταφορά γίνεται με φορτηγά-πλατφόρμες Δ.Χ. ιδιοκτησίας της εταιρείας ή των συνεργατών της βάσει του ν.3651/2008 με τροποποίηση του ν.4512/2018.

7. Όταν το όχημα ακινητοποιηθεί ΕΚΤΟΣ του νομού μόνιμης κατοικίας του ο συνδρομητής δικαιούται:
7Α. Έξοδα επαναφοράς οδηγού και συνεπιβαινόντων από το σημείο του συμβάντος ακινητοποίησης του οχήματος στον τόπο κατοικίας του συνδρομητή με (ΚΤΕΛ – ΟΣΕ- ΤΑΞΙ) μέχρι 75€ ανα περιστατικό.
                 

                        ΚΑΙ

7Β. Έξοδα ΜΙΑΣ διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο οδηγού και συνεπιβαινόντων στον τόπο ακινητοποίησης του οχήματος του συνδρομητή μέχρι 75€ ανα περιστατικό.
** Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες (7 Α) και (7 Β) παρέχονται στον συνδρομητή μόνο σε είδος και όχι σε χρήμα κατόπιν πάντοτε σε συνεννόηση με την εταιρεία

 

 


ΠΑΚΕΤΟ 4  INTER PLUS

 

2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ


1.    Κάλυψη 72 ώρες μετά την έκδοση νέου συμβολαίου

Α. Δεν ισχύουν οι 72 ώρες για τις ανανεώσεις των ήδη υπαρχόντων συμβολαίων-συνδρομητών της εταιρείας

Β. Δεν ισχύουν οι 72 ώρες για καινούρια συμβόλαια συνδρομητών που ήδη έχουν σε ισχύ την οδική βοήθεια σε άλλη εταιρεία


2. Κάλυψη σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά ΕΥΒΟΙΑ - ΚΡΗΤΗ - ΡΟΔΟ - ΛΕΣΒΟ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΖΑΚΥΝΘΟ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (όπως υποχρεώνει ο νόμος 3651/2008 και με τροποποίηση του νόμου 4512/2018, καθώς επίσης και σε άλλες πόλεις-νησιά που δεν
υποχρεούται η εταιρεία, αλλά διαθέτει δίκτυο σταθμών εξυπηρέτησης.


3. Τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες 365 ημέρες το χρόνο (ακόμα Κυριακές & αργίες).


4. Κάλυψη μόνο στην Ελλάδα.

4.1 Μία μεταφορά ανά βλάβη.

4.2 Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό.

4.3 Μεταφορά στον τόπο κατοικίας και στο συνεργείο επιλογής του συνδρομητή (για βλάβη εντός νομού κατοικίας).

4.4 Μεταφορά στον τόπο κατοικίας και στο συνεργείο επιλογής του συνδρομητή, εάν δεν επισκευάζεται η βλάβη εκτός νομού κατοικίας – πανελλαδικά (Εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών).

4.5 Πρόβλημα ελαστικών: Μεταφορά σε κοντινότερο Βουλκανιζατέρ (ΟΧΙ επαναπατρισμό) σε περίπτωση βλαβών ελαστικού – ελαστικών).

4.6 Έλλειψη καυσίμων: Μεταφορά στο κοντινότερο βενζινάδικο (ΟΧΙ επαναπατρισμό)


5 Απώλεια - Φθορά κλειδιών ή κλείδωμα του οχήματος (Η εταιρεία ενεργεί για την εύρεση κλειδαρά και το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών του κλειδαρά βαραίνει τον συνδρομητή).


6. Δεύτερη μεταφορά για την ίδια βλάβη δικαιούται ο συνδρομητής εφόσον έχει μεταφερθεί το όχημά του ήδη εντός του Δήμου της μόνιμης κατοικίας του σε συνεργείο επιλογής του (είτε θέλει να αλλάξει συνεργείο σε συνεργείο, είτε είναι αργία και το συνεργείο επιλογής του είναι κλειστό, τότε μεταφέρεται στην φύλαξη της εταιρείας-συνεργατών της). Η δεύτερη μεταφορά γίνεται με φορτηγά-πλατφόρμες Δ.Χ. ιδιοκτησίας της εταιρείας ή των συνεργατών της, βάσει του ν. 3651/2008 με τροποποίηση του ν. 4512/2018.


7. Όταν το όχημα ακινητοποιηθεί ΕΚΤΟΣ του νομού μόνιμης κατοικίας του ο συνδρομητής δικαιούται:

7Α. Έξοδα επαναφοράς οδηγού και συνεπιβαινόντων από το σημείο του συμβάντος ακινητοποίησης του οχήματος στον τόπο κατοικίας του συνδρομητή με (ΚΤΕΛ - ΟΣΕ - ΤΑΞΙ) μέχρι  75€  ανά περιστατικό.

                       

                        ΄Η

 

 

7Β. Έξοδα ΜΙΑΣ διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο οδηγού και συνεπιβαινόντων στον τόπο ακινητοποίησης του οχήματος του συνδρομητή μέχρι  75€  ανά περιστατικό.

Γ. Ο συνδρομητής  δύναται να κάνει χρήση ΜΙΑ εκ των  ΔΥΟ παροχών είτε την

(7 Α), είτε την (7 Β), πάντοτε με συνεννόηση με  την εταιρεία.

 

**Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες (7 Α) και 7 Β)

παρέχονται στον συνδρομητή μόνο σε είδος και όχι σε χρήμα,

κατόπιν πάντοτε με συνεννόηση με την εταιρεία.

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.